Dr. Nahda Shehada održala predavanje „Islamski Feminizam“ na BURCH Univerzitetu - International Burch University

Dr. Nahda Shehada održala predavanje „Islamski Feminizam“ na BURCH Univerzitetu

„Islamski feministi su oni koji se zalažu za univerzalno načelo feminizma – jednakost između spolova – kroz prizmu političkog Islama, dok su muslimanski feministi oni koji se zalažu za isto ali odvojeno od Islama a koji su Muslimani“, istakla je dr. Shehada.

Dalje je objasnila da su feminsti na Bliskom istoku izolovani od strane radikalnih Islamista i sekularnih feminista. Prvo odbijaju surađivati s Islamskim feministima jer smatraju pojam feminizma otpadništvom, a drugi vjeruju da su ta dva koncepta – Islam ili Islamizam i feminizam – neuskladljiva.

Dr. Shehada je identifikovala još jedan izazov s kojim se susreće mnogo žene na Bliskom istoku: suočavaju se sa stigmama, neke od kojih i dalje nisu premošćene. Najočigledniji primjeri istoga su Iran i Saudijska Arabija, dvije zemlje u kojima su Islamski fundamentalisti konsolidirali vlast i kontrolu nad društvom „počevši sa Šestodnevnim ratom 1967. godine i završavši sa Iranskom revolucijom 1979. godine“, te ih koristili da spriječe napore ka ostvarivanju prava žena.

Uprkos tome, znatan napretak u polju prava žena je vidljiv, pogotovo kako se Islamski feminizam pojavio kao jedan od pokreta osnovanih na vjeri 1990-tih godina, zaključila je dr. Shehada.

Članovi publike su postavljali pitanja dr. Shehadi, te su također iznosili svoje stavove o navedenoj temi.

Nakon predavanja, nekoliko studenata prisustvovalo je neformalnoj kafi sa dr. Shehadom, gdje su diskutovali o aktuelnom stanju feminizma na Bliskom istoku i govorili o načinima kako bi studenti mogli biti uključeni u rad Međunarodnog instituta za društvene nauke u Roterdamu, Nizozemskoj. Dr. Shehada je iskazala visok stepen zadovoljstva sa organizicijom predavanja i organizatorima, kao i sa Burch Univerzitetom.

Dr. Shehada je vodeća ekspertica u poljima vezanim za politički Islam. Predavala je predmete poput napredna sociologija, kvalitativna metodologija, komperativna epistemologija, feminističke teorije, te spol i razvoj. Također je obuhvatno istraživala antropologiju Islamskog prava na Bliskom istoku i Evropi. Bila je istražiteljica u Institutu za studiju Islama u modernom svijetu u Leidenu, Nizozemskoj. Trenutno, dr. Shehada je predavačica na Erasmus Univerzitetu Rotterdam u Nizozemskoj i istražiteljica pri Međunarodnom Institutu za društvene studije.