Druga međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu - CMBEBiH 2017 u Sarajevu - International Burch University

Druga međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu – CMBEBiH 2017 u Sarajevu

Organizator konferencije je Društvo za medicinski i biološki inženjering u BiH. 

Suorganizatori su Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Internacionalni Burch Univerzitet, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, Farmaceutski fakultet UNSA, Medicinski fakultet univerziteta u Tuzli. 

Program konferencije se sastoji od uvodnih predavanja, radionica, usmenih i poster sesija te izložbi. Na konferenciji je registrovano i učestvuje 700 učesnika iz 37 različitih svjetskih zemalja. 

Radi se o najvećoj konferenciji u jugoistočnoj Evropi iz ove oblasti, gdje će biti predstavljeno čak 120 naučnih radova objavljenih u Springeru.