Drugi modul Meet and Code održan na BURCH Univerzitetu - International Burch University

Drugi modul Meet and Code održan na BURCH Univerzitetu

19283

19283

U toku ovog vikenda radionice su održane u istom karakteru kao i prethodne dvije, gdje su učenici imali priliku da sa instruktorima pređu osnove Android programiranja, i upoznaju se sa Arduinom. Šezdeset srednjoškolaca koji su prošli vikend školu kodiranja dobili su certifikate, ali najbitnije, ponijeli su sa sobom iskustvo koje će dalje nadograđivati.