Quick Links

Demant povodom medijskih natpisa
Aug 30, 2016

Demant povodom medijskih natpisa

Rektorat BURCH univerziteta nastavlja rad u dosadašnjem sastavu


Uprava Bosna Sema obrazovnih institucija i BURCH univerzitet opovrgavaju navode koji su se pojavili danas u javnosti i prema kojima će na poziciju rektora BURCH  univerziteta biti postavljen Mustafa Cerić, bivši reis Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Poštujemo uvaženog prof. Mustafu Cerića i njegov rad kako tokom obnašanja funkcije vrhovnog poglavara muslimana u Bosni i Hercegovini tako i njegov društveni aktivizam i promociju naše zemlje u svijetu, no ovakva ponuda od strane osnivača BURCH univerziteta niti Senata nikada nije niti razmatrana niti je upućena bilo kome. 
BURCH  univerzitet funkcioniše u svom punom kapacitetu kao i upravna tijela uključujući Senat, Nastavno-naučna vijeća i Rektorat. Svi naučno-nastavni kadrovi zadovoljavaju uslove za imenovanja na funkcije koje obnašaju, a pozicioniranje BURCH univerziteta kao najkvalitetnijeg privatnog univerziteta u Bosni i Hercegovini dokaz su uspješnosti i stručnosti akademskog kora BURCH univerziteta.