Quick Links

Apr 03, 2017

K O N K U R S za dodjelu stipendija

za dodjelu stipendija u studijskoj 2017/2018. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju


Na osnovu člana 119. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst (Službene novine KS, broj: 42/13), člana 21. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet -International Burch University, Pravilnika o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine, te Odluke Senata o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija u studijskoj 2017/2018. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju broj: 01-92/17 od 29.03.2017. godine, Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

 

K O N K U R S
za dodjelu stipendija u studijskoj 2017/2018. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju


Pravo učešća na konkursu imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • državljani Bosne i Hercegovine,
  • redovni učenici koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj godini u kojoj se konkurs raspisuje,
  • učenici koji su završili četvrti razred srednje škole u ranijim školskim godinama,
  • učenik generacije, ponos generacije,
  • učenici učesnici naučnih sajmova, projekata i sl.,
  • učenici koji imaju izvanredne uspjehe u toku srednjoškolskog obrazovanja (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.).

Stipendija se sastoji od potpunog ili djelimičnog popusta od ukupnog iznosa cijene studija za akademsku godinu na Internacionalnom Burč univerzitetu - International Burch University, a u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine koji je dostupan na službenoj stranici Univerziteta  http://www.ibu.edu.ba/bs/o-nama/propisi.html.

Konkursnu proceduru i izbor kandidata provodi Komisija imenovana od strane Univerziteta.
Komisija je dužna razmotriti prijave na konkurs u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa i sačiniti listu kandidata koji su ušli u uži krug za dodjelu stipendija, te sa istim obaviti intervju u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste.

Konačnu odluku o listi kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju donijet će Senat Univerziteta, na prijedlog Komisije.

Kandidati podnose prijavu na konkurs putem web stranice (link: https://www.ibu.edu.ba/formular-po-osnovu-uspjeha.html) do 12. maja 2017. godine.