Quick Links

Jun 07, 2017

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I II i III ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu 2017/2018

O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA INTERNACIONALNOM BURČ UNIVERZITETU -INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2017/2018 GODINI


VISOKOŠKOLSKA USTANOVA INTERNACIONALNI BURČ UNIVERZITET-INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY

OBAVIJEST

O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSA STUDIJA NA INTERNACIONALNOM BURČ UNIVERZITETU -INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U STUDIJSKOJ 2017/2018 GODINI

U skladu sa članom 75. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13- prečišćeni tekst i 13/15), a na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kanton Sarajevo, broj: 11-05-38-17680-1/17 od 01.06.2017. godine, obavještavamo sve zainteresovane kandidate da je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Internacionalnom Burč univerzitetu-International Burch University u studijskoj 2017/2018. godini objavljen na web stranici Univerziteta http://www.ibu.edu.ba, te oglasnim pločama organizacionih jedinica.

                                                     Internacionalni Burč univerzitet-International Burch University