Quick Links

Apr 25, 2018

Konkurs za dodjelu stipendija u studijskoj 2018/2019. godini

Na osnovu člana čl. 130. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 21. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, br.: 01-89-1/18 od 28.03.2018. godine, Pravilnika o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine, te Odluke Senata o raspisivanju konkursa za dodjelu stipendija u studijskoj 2018/2019. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju, broj: 01-111/18 od 25.04.2018. godine, Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija u studijskoj 2018/2019. godini na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University po osnovu ostvarenog uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju

Pravo učešća na konkursu imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. državljani Bosne i Hercegovine,
  2. redovni učenici koji završavaju četvrti razred srednje škole u školskoj godini u kojoj se konkurs raspisuje,
  3. učenici koji su završili četvrti razred srednje škole u ranijim školskim godinama,
  4. učenik generacije, ponos generacije,
  5. učenici učesnici naučnih sajmova, projekata i sl.,
  6. učenici koji imaju izvanredne uspjehe u toku srednjoškolskog obrazovanja (da je bio-la učesnik na općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom ili inostranom takmičenju i sl.).

Stipendija se sastoji od potpunog ili djelimičnog popusta od ukupnog iznosa cijene studija za akademsku godinu na Internacionalnom Burč univerzitetu – International Burch University, a u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju studenata na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj: 01-683-2/15, od 24.08.2015. godine koji je dostupan na službenoj stranici Univerziteta  http://www.ibu.edu.ba/bs/o-nama/propisi.html.

Konkursnu proceduru i izbor kandidata provodi Komisija imenovana od strane Univerziteta.
Komisija je dužna razmotriti prijave na konkurs u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa i sačiniti listu kandidata koji su ušli u uži krug za dodjelu stipendija, te sa istim obaviti intervju u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste.

Konačnu odluku o listi kandidata koji ostvaruju pravo na stipendiju donijet će Senat Univerziteta, na prijedlog Komisije.

Kandidati podnose prijavu na konkurs (slobodna forma) sa neophodnim skeniranim dokumentima putem email-a na adresu [email protected] najkasnije do 8. juna 2018. godine.