Quick Links

Osiguran dodatni fond za stipendije po osnovu uspjeha


u vrijednosti od 300.000 KM

Nov 28, 2016

Predavanje na temu "Mirovni pregovori u BiH kao čuvari njene državnosti" održano na BURCH univerzitetu

Video

Dopredsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva, Miro Lazović, je na BURCH univerzitetu održao javno predavanje o mirovnim pregovorima u BiH kao čuvarima njene državnosti