Forum inovacija Kine i zemalja centralne i istočne Evrope 2017 - International Burch University

Forum inovacija Kine i zemalja centralne i istočne Evrope 2017

Konferencija je organizovana u okviru platforme “16 + 1”, kreirane u aprilu 2012. godine u Varšavi od strane Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope (CEE) za intenziviranje i proširenje saradnje u oblasti investicija, transporta, finansija, nauke, obrazovanja i kulture. U okviru ove inicijative, Kina je definisala tri potencijalna prioritetna područja za ekonomsku saradnju: infrastrukturu, visoke tehnologije i zelene tehnologije.

U okviru ovog vida saradnje, Slovačka je imenovana za vodeću zemlju za inovacije i složila se s Kinom da će biti domaćin i organizirati godišnju međuministarsku konferenciju CEEC i Kine o inovacijama i transferu tehnologije. Ovogodišnja međuministarska konferencija održava se u Bratislavi, Slovačka, od 26. do 29. novembra 2017. godine.