Goran Milić održao predavanje na BURCH univerzitetu - International Burch University

Goran Milić održao predavanje na BURCH univerzitetu

1

1

Predavanje je održano na Bosanskom jeziku te je uzelo format razgovora s predsjednikom Studentskog parlementa, Kemalom Nedžibovićem. Gdin. Milić je proveo publiku kroz njegov život, komentarišući bitne događaje i trendove koje je obrađivao  kao novinar.Fokus predavanja bilo je usmjereno ka životnom iskustvu gosta. Osim  priča i anegdota iz vlastitog života, uvaženi gost istakao je svoje mišljenje o trenutnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini ali i saradnje naše zemlje sa susjednim državama. Gdin. Milić je naročito posvetio pažnju  sličnosti i različitosti dvaju zemalja i to bivše Jugoslaviji i „moderne“ Bosne i Hercegovine.

Pred kraj predavanja  studentima BURCH-a  Goran  je ostavio otvoreno pitanje: Gdje vide Bosnu i Hercegovinu za 25 godina? 
Studentica Nudžejma Kurić, akapela izvedbom obradovala je našeg gosta a prigodnom plaketom mu se zahvalaio i rektor Univerziteta Prof. Dr. Teoman Duman.