Gostujuća profesorica na Burch univerzitetu održala predavanje o Manglishu - International Burch University

Gostujuća profesorica na Burch univerzitetu održala predavanje o Manglishu

Glavna tema lekcije je bila “Malajski engleski: varijacija ili nedostatak”. Profesorica Mahmud je počela svoje predavanje sa uvodom u historiju svoje domovine, Malezije, a zatim nastavila o razlozima koji su doveli do toga da engleski postane jedan od službenih jezika. Govorila je i o nastanku ‘Manglisha’, kao i o tome kako se taj jezik koristi danas.

Tokom predavanja, profesorica je nastojala da motiviše i uključi studente u razgovor o ovoj zanimljivoj temi, fokusirajući se i na druge, njima poznate jezike. Također je postavljala pitanja o pozitivnim i negativnim aspektima varijacije engleskog jezika.

Po završetku predavanja, Dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke, Doc. Dr. Senad Bećirović je uručio zahvalnicu profesorici Mahmud i istakao važnost ovakvih događaja za akademski razvoj naših studenata.