HUB387 i Burch “Get in the Ring” panel: Startup ekosistem u BiH kreira mlade koji žele ostati u našoj državi - International Burch University

HUB387 i Burch “Get in the Ring” panel: Startup ekosistem u BiH kreira mlade koji žele ostati u našoj državi

Učesnici panela bili su Matthew Field, Ambasador Velike Britanije u BiH, Jovana Musić, izvršna direktorica HUB387, Mersid Poturak, dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke na Internacionalnom Burch univerzitetu, Jamila Milović-Halilović, direktor komunikacija i portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH, te Tanja Madžarević, projektna koordinatorica u IT Girls.

Tokom panela, učesnici su se osvrnuli na načine na koje obrazovanje, privatni sektor i vlada mogu doprinijeti razvoju startupa u Bosni i Hercegovini, a poseban fokus je stavljen na načine kako zadržati mlade u BiH kroz podršku startup ekosistemu.

“Naš cilj u HUB387 je da kreiramo ekosistem, kulturu i zajednicu koja pruža ambicioznim ljudima u BiH platformu da se promovišu i da se umreže, sve uz nadu da će ostvariti svoj potencijal i doprinijeti zajednici svojim ostankom u BiH”, izjavila je Jovana Musić, izvršna direktorica udruženja HUB387.

Portparol Delegacije EU u BiH, Jamila Milović-Halilović, je naglasila važnost povezivanja vladinog i privatnog sektora, ali i formalne i neformalne edukacije, te je apelovala na sve učesnike da nastoje aktivno raditi na rješenju umjesto na traženju problema. Ambasador Velike Britanije u BiH, Matthew Field, je istakao kako vlada treba u što većoj mjeri ukloniti prepreke za razvoj startupa, odnosno malih i srednjih preduzeća, te da se domaći uspjesi trebaju slaviti više nego do sada.

Nedim Čelebić, Prorektor za planiranje i razvoj na Internacionalnom Burch univerzitetu je istakao kako je “budućnost obrazovanja u Bosni i Hercegovini u poduzetničkom obrazovanju koji u fokus stavlja kritičko i kreativno razmišljanje, što u konačnici dovodi do kreiranje biznisa i novih radnih mjesta.“

Značaj edukacije je naglasila i Tanja Madžarević iz organizacije IT Girls, koja za cilj ima povećanje broja djevojaka i žena u najbrže rastućoj grani ekonomije u BiH – sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija.

“Get in the Ring HUB387” takmičenje će biti održano 12. aprila u prostorijama HUB387 i Kluba Jedan, a pobjednički startup će sebi obezbijediti mjesto na finalnom Get in the Ring Global Startup Competition 2019 takmičenju, koje se održava 17. juna u Berlinu.

Organizatori “Get in the Ring HUB387” su HUB387 i Internacionalni Burch univerzitet, a partneri događaja su Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, Projekat zapošljavanja mladih – YEP, Grafika Šaran, Bookvar, Propulsion, SPARK i Networks.

HUB387 i Burch “Get in the Ring” panel: Startup ekosistem u BiH kreira mlade koji žele ostati u našoj državi

Učesnici panela bili su Matthew Field, Ambasador Velike Britanije u BiH, Jovana Musić, izvršna direktorica HUB387, Mersid Poturak, dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke na Internacionalnom Burch univerzitetu, Jamila Milović-Halilović, direktor komunikacija i portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH, te Tanja Madžarević, projektna koordinatorica u IT Girls.

Tokom panela, učesnici su se osvrnuli na načine na koje obrazovanje, privatni sektor i vlada mogu doprinijeti razvoju startupa u Bosni i Hercegovini, a poseban fokus je stavljen na načine kako zadržati mlade u BiH kroz podršku startup ekosistemu.

“Naš cilj u HUB387 je da kreiramo ekosistem, kulturu i zajednicu koja pruža ambicioznim ljudima u BiH platformu da se promovišu i da se umreže, sve uz nadu da će ostvariti svoj potencijal i doprinijeti zajednici svojim ostankom u BiH”, izjavila je Jovana Musić, izvršna direktorica udruženja HUB387.

Portparol Delegacije EU u BiH, Jamila Milović-Halilović, je naglasila važnost povezivanja vladinog i privatnog sektora, ali i formalne i neformalne edukacije, te je apelovala na sve učesnike da nastoje aktivno raditi na rješenju umjesto na traženju problema. Ambasador Velike Britanije u BiH, Matthew Field, je istakao kako vlada treba u što većoj mjeri ukloniti prepreke za razvoj startupa, odnosno malih i srednjih preduzeća, te da se domaći uspjesi trebaju slaviti više nego do sada.

Nedim Čelebić, Prorektor za planiranje i razvoj na Internacionalnom Burch univerzitetu je istakao kako je “budućnost obrazovanja u Bosni i Hercegovini u poduzetničkom obrazovanju koji u fokus stavlja kritičko i kreativno razmišljanje, što u konačnici dovodi do kreiranje biznisa i novih radnih mjesta.“

Značaj edukacije je naglasila i Tanja Madžarević iz organizacije IT Girls, koja za cilj ima povećanje broja djevojaka i žena u najbrže rastućoj grani ekonomije u BiH – sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija.

“Get in the Ring HUB387” takmičenje će biti održano 12. aprila u prostorijama HUB387 i Kluba Jedan, a pobjednički startup će sebi obezbijediti mjesto na finalnom Get in the Ring Global Startup Competition 2019 takmičenju, koje se održava 17. juna u Berlinu.

Organizatori “Get in the Ring HUB387” su HUB387 i Internacionalni Burch univerzitet, a partneri događaja su Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, Projekat zapošljavanja mladih – YEP, Grafika Šaran, Bookvar, Propulsion, SPARK i Networks.