IBU dobio kandidatski status za akreditaciju ASIC UK - International Burch University

IBU dobio kandidatski status za akreditaciju ASIC UK

ASIC na osnovu tri decenije britanskog i međunarodnog obrazovnog iskustva ima jedinstven uvid u globalno tržište obrazovanja. Kroz svoju međunarodnu službu za akreditaciju, ASIC je formiran da donese nezavisne informacije studentskoj populaciji i širem svijetu visokog obrazovanja, sa dobro definisanim i objektivnim standardom.

Akreditacija će pomoći studentima i roditeljima da donesu precizne odluke prilikom odabira univerziteta, pomoći će školi, koledžu, univerzitetu, provajderu obuke ili provajderu obrazovanja na daljinu da pokažu međunarodnom studentskom tijelu da su visokokvalitetna institucija. Ova međunarodna akreditacija omogućava učenicima da steknu realnu i iskrenu sliku o tome kakva je institucija u smislu kvaliteta, resursa, podrške studentima i etike.

Ovo će biti samo jedno od međunarodnih i domaćih priznanja za kvalitet rada Burch univerziteta, koji u Bosni i Hercegovini nosi titulu najboljeg privatnog i prvog poduzetničkog  univerziteta.