IBU i KULT u zajedničkoj misiji za dobrobit mladih u BiH - International Burch University

IBU i KULT u zajedničkoj misiji za dobrobit mladih u BiH

20031

20031

Sporazumom obje strane su se obavezale da će zajednički učestvovati na izradi publikacija, aplicirati na projekte, organizovati prakse za studente, razne edukativne radonice za mlade i za uposlene, te međusobno razmjenjivati ostale resurse koje posjeduju.

 “Sve aktivnosti koje imaju za cilj podsticanje mladih na usvajanje znanja i sticanja novih iskustava Internacionalni Burch univerzitet će uvijek podržati. Orjentirani smo da predvodimo promjene kada govorimo o novitetima sa posebnim fokusom na obrazovni sistem u našoj zemlji, jer znanje je ono što će mlade ljude na profesionalnom nivou uvijek odvesti do cilja. Cilj našeg sporazuma je upravo prenošenje znanja mladim ljudima kroz brojne edukacije i radionice, saradnja koju smo do sada imali sa Institutom ovim sporazumom se unaprijeđuje u raznim segmentima jer će naši studenti imati priliku za volonterski rad, sticanje prakse kroz projekte Instituta”, istakao je prof. dr. Mersid Poturak v.d. Rektor na Internacionalnom Burch univerzitetu.

 IBU prepoznat je kao institucija koja ulaže iznimne napore u obrazovanju kvalitetnog i motivisanog budućeg naraštaja i uz stavljanje kapaciteta Instituta na raspolaganje, rezultati samo mogu biti još efektniji i značajniji.

  “Institut za razvoj mladih KULT ima uspješnu saradnju sa brojnim visokoškolskim ustanovama u BiH, a već duži niz godina i sa Internacionalnim Burch univerzitetom. I Institut i IBU žele proširiti dosadašnju saradnju, što je i razlog za potpisivanje sporazuma o saradnji. Saradnja će se ogledati u realizaciji zajedničkih projekata, ali i vrlo profesionalnoj studentskoj praksi na inicijativu Instituta. Institut već duže od petnaest godina radi sa mladima i za mlade i ovo je samo nastavak našeg angažmana” istakla je Katarina Vučković ispred Instituta za razvoj mladih KULT.

Da bi rezultati djelovanja Instituta bili dugoročno održivi, Institut blisko sarađuje sa svim nivoima vlasti u BiH i regiji, radi na izradi, izmjeni i usvajanju zakonskih i drugih političkih rješenja, ali i sarađuje sa svim institucijama koje za cilj imaju unaprijeđenje položaja mladih.

Dok IBU predvodi promjene i unaprijeđenje obrazovanja u Bosni i Hercegovini s ciljem zadržavanja mladih u BiH nudeći im kvalitetno obrazovanje. Pored toga utiče na razvoj poduzetništva kod mladih nudeći im projekte na osnovu kojih postaju poduzetnici u okviru Burch Start Up inkubatora ili pokretači promjena u poduzetničkom svijetu.

 Potpisivanje sporazuma samo je ozvaničenje dosadašnje uspješne saradnje i realizovanih zajedničkih aktivnosti što će doprinijeti još intenzivnijem angažmanu obje strane, ali sigurno poboljšati i rezultate.