ILMA Programske međunarodne radionice - International Burch University

ILMA Programske međunarodne radionice

17386

17386

U 2015. godini, uz Univerzitet u Sarajevu (Šumarski fakultet i Poljoprivredni fakultet), Program IMLA i Udruženje pejzažnih arhitekata u BiH, održana je međunarodna radionica koja se fokusirala na oporavak planine Trebević, te na potencijale zelene infrastrukture unutar Sarajeva. Detalji o projektu dokumentovani su u Alternative Futures za oporavak planine Trebević:

http://www.imla-campus.eu/en/news/news/the-urban-landscape-of-sarajevo-recovering-trebevic-mountain.html

Druga međunarodna radionica održana je 2016. godine, Alternative Futures za Sarajevo Polje, a uključivala je institucije poput Burch univerziteta, Univerziteta u Sarajevu, programa IMLA, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Libre de Bruxelles i ALA BiH. Detalji o projektu dokumentovani su u Alternative Futures za Sarajevo Polje:

http://www.imla-campus.eu/en/news/news/alternative-futures-for-sarajevo-polje.html

Pored toga, program ILMA planira organizovanje još jedne međunarodne radionice u 2017. godini za inovativnu održivu zelenu infrastrukturu univerzitetskog kampusa Univerziteta u Sarajevu. Sarađujući univerziteti i partneri su Burch univerzitet, Univerzitet u Sarajevu (Šumarski fakultet i Poljoprivredni fakultet), Program IMLA i ALA BiH. Plan za ovaj program je da ima završen dizajniran prijedlog za novi Sustainable Campus.