30.04.2022

Izvještaj o izboru u zvanje

IBU InFocus

Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja od 30.04.2022. godine za naučnu oblast Menadžment i marketing na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke, objavljenog 30.04.2021 godine na web stranici Univerziteta i dnevnim novinama EuroBlic.


IZVJEŠTAJ O IZBORU U ZVANJE