15.06.2022

Izvještaj o izboru u zvanje

IBU InFocus

Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja od 30.04.2022. godine za predmete Genetsko testiranje i savjetovanje, Medicinska genetika, Genetski markeri i Molekularna biomedicina na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke, objavljenog 30.04.2022. godine na web stranici Univerziteta i dnevnim novinama EuroBlic.


IZVJEŠTAJ O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA