14.06.2022

Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja od 31.05.2022. godine za naučnu oblast Pravo na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke Internacionalnog Burč Univerziteta, objavljenog 31.05.2022. godine.


IZVJEŠTAJ PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA