03.02.2022

Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja od 31.12.2021. godine za oblast Međunarodni odnosi i evropske studije na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke, objavljenog 31.12.2021 godine na web stranici Univerziteta i dnevnim novinama EuroBlic.


Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja