19.09.2022

Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Izvještaji o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja od 02.09.2022. godine na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke.


Izvještaj o prijavljenim kandidatima na Konkursu za izbor u akademska zvanja