03.01.2023

Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja

IBU InFocus

KONKURS za izbor/napredovanje akademskog osoblja

  • Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Opći predmeti na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;
  • Nastavnik u zvanju redovnog profesora za naučnu oblast Baze podataka i informacioni sistemi na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;
  • Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za naučnu oblast Građevinarstvo na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac;
  • Saradnik u zvanju višeg asistenta za naučnu oblast Arhitektonsko projektovanje i konstrukcije na Fakultetu za inžinjering, prirodne i medicinske nauke - 1 izvršilac i
  • Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke - 1 izvršilac.

Konkurs za izbor/napredovanje akademskog osoblja 03.01.2023