08.07.2023

Konkurs za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet

IBU InFocus

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 39. Statuta visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University broj 01-255/23 od dana 29.06.2023. godine, te na osnovu Odluke Senata o raspisivanju Konkursa za izbor rektora, broj: 01-245/23 usvojene na vanrednoj sjednici Senata dana 29.06.2023. godine, Internacionalni Burč univerzitet objavljuje:

 

KONKURS
za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University

 

I

Za rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (u daljem tekstu: Univerzitet) može biti izabran član akademskog osoblja koji ima izbor u naučno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje vanrednog ili redovnog profesora, koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na Univerzitetu, uz podnošenje izjave o prihvatanju zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, nakon izbora na Univerzitetu.

Rektor se bira na mandatni period od četiri godine s mogućnošću još jednog izbora.

Jednako pravo učešća u postupku izbora rektora imaju domaći i strani državljani.

II

Uz prijavu na Konkurs kandidati trebaju priložiti:

- biografiju (CV) s popisom naučnih i stručnih radova i dostignuća, profesionalne i
upravljačke uspjehe, te program rada za četverogodišnji mandatni period,
- odluku/potvrdu o posljednjem izboru u akademsko zvanje vanrednog ili redovnog
profesora i
- potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu.

III

Konkurs ostaje otvoren pet dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijave na Konkurs s potrebnim prilozima, dostaviti lično ili poštom preporučeno, na adresu:
INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY, Francuske revolucije bb, 71 210 Ilidža - Sarajevo s naznakom: "Prijava na Konkurs za izbor rektora visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University"