01.03.2022

Konkurs za izbor u akademska zvanja

IBU InFocus

Konkurs za izbor u akademska zvanja

  • Nastavnik (sva zvanja) za predmet Energy Efficient Architecture na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
  • Nastavnik (sva zvanja) za predmet Embedded Programming na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
  • Nastavnik (sva zvanja) za predmet Surveying na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
  • Nastavnik (sva zvanja) za predmete Foundation Engineering and Retaining Structures na Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke - 1 izvršilac;
  • Nastavnik (sva zvanja) za umjetničku oblast Grafički dizajn i multimedija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke - 1 izvršilac;

Konkurs za izbor u akademska zvanja 01.03.2022