07.06.2022

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija

IBU InFocus

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu I ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet - International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 17.06.2022. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.


I ciklus studija - IBU Konkurs 2022-2023