07.06.2022

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

IBU InFocus

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu II ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na konkurs za upis u prvom upisnom roku podnose se do 28.06.2022. godine. Intervju za prijem na svim organizacionim jedinicama održat će se u periodu od 04.07. do 08.07.2022. godine. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskih rokova za prigovor.


II ciklus studija - IBU Konkurs 2022-2023