12.08.2022

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

IBU InFocus

za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na studijskom programu Građevinarstvo na drugom ciklusu studija Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke – Faculty of Engineering and Natural Science i na studijskom programu Grafički dizajn i multimedija na drugom ciklusu studija Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2022/2023. godini.

Konkurs se raspisuje za upis na prvu godinu II ciklusa studija koji se organizuje na fakultetima visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University (u daljem tekstu: organizaciona jedinica).

Prijave na konkurs za upis podnose se do 31.08.2022. godine, a rezultati konkursa će biti objavljeni u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Potpisivanje ugovora o studiranju izvršit će se nakon proteka zakonskog roka za prigovor.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 15.09. do 26.09.2022. godine, s tim da organizaciona jedinica kad popuni upisnu kvotu, upis može vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.


Konkurs