Intenzivne aktivnosti na Burč univerzitetu - International Burch University

Intenzivne aktivnosti na Burč univerzitetu

2921

2921

Prof.dr. Huseyin Padem, rektor Univerziteta i prof. dr. Recayi “Reg” Pecen sa Koledža Sjeverna Amerika potpisali su sporazum o akademskoj saradnji između ove dvije institucije. Sporazum koji je potpisan bit će opći okvir koji će olakšati institucionalnu saradnju od zajedničkog interesa.

Dr. Sabihi Nevin Islam uručena je zahvalnica za doprinos univerzitetu. Dr Islam je umjetnica, novinar i pisac, a također i član mnogih međunarodnih kulturnih i književnih udruženja, dok je za Bosnu i Hercegovinu vežu porodični korijeni,što je dijelom i razlog bliske saradnje.

Delegacija Kütahya Dumlupınar univerzita na čelu sa rektorom prof.dr. Ahmetom Karaaslanom posjetila je Burč univerzitet, a bilo je razgovora o akademskoj saradnji između dvije institucije.

Idris Güllüce, član Narodne skupštine Republike Turske, također je posjetio naš univerzitet i upoznao se sa aktivnostima i djelovanjem.