Izložba u saradnji sa Sveučilištem u Zagrebu na BURCH univerzitetu - International Burch University

Izložba u saradnji sa Sveučilištem u Zagrebu na BURCH univerzitetu

Finansiran je od strane Ministarstva civilnih poslova, Bosne i Hercegovine. Cilj istraživanja je prepoznavanje potrebe za preispitivanjem sistema kulturoloških vrijednosti te kulture i tehnologije kao koherentnih sistema, u skladu sa EU strategijom održivog razvoja.  

Projekat analizira kompleksne procese globalnih tokova, posebno u skladu sa nedavnim demografskim promjenama i transformacijama kulture u regionu i Evropi. Nadalje, pristupa ovoj problematici iz multidisciplinarne perspektive, razmatrajući aktuelna društvena pitanja kao što su, kako tehnologija može ponuditi rješenja za interkulturalni i kroskulturalni dijalog, ali isto tako i kako se ova pitanja fizički odražavaju na prostor.  

Sveobuhvatni cilj projekta je istražiti modele koegzistiranja kulture i tehnologije u kojem će oni napredovati skupa, kako bi dostigli balans i iskoristili maksimum svojih potencijala.