Jačanje saradnje između BURCH univerziteta i Univerziteta u Bihaću - International Burch University

Jačanje saradnje između BURCH univerziteta i Univerziteta u Bihaću

5. maja, 2016. godine  Prof. Dr Teoman Duman, rektor BURCH Univerziteta i gospodin Nijaz Hlivnjak, šef kabineta za Međunarodne odnose, boravili su u posjeti Univerzitetu u Bihaću. Goste  BURCH  univerziteta  primio je Prof. Dr Mirsad Veladžić, rektor Univerziteta u Bihaću, i dekani fakulteta: Fakultet biotehničkih nauka i Fakultet tehničkih nauka.

Svrha sastanka bila je poboljšanje već uspostavljene saradnje ove dvije institucije. Konkretno, dvije strane su razgovarale o mogućnosti održavanja zajedničkih konferencija za tekuću akademsku godinu kao razmatranje naučnih i socijalnih pitanja i saradnje  kroz različita međunarodna projektna pitanja. Osim toga, predstavnici dvije  institucija predstavile su  svoje potencijale u odnosu na infrastrukturu, naučne objekate i ljudske resurse, jasno izražavajući zajedničku spremnost da dijele te resurse na obostranu korist.

U razgovoru sa predstavnicima medija nakon sastanka, Dr Veladžić izjavio je da je BURCH  univerzitet  renomirana obrazovna ustanova sa postignutim  značajanim nivoima u okviru naučnog i akademskog rada s obzirom na opšte uslove u Bosni i Hercegovini u smislu visokog obrazovanja. U ime  Univerziteta u Bihaću Prof. Dr. Veladžić je izrazio zadovoljstvo bliskom saradnjom s BURCH univerzitetom.