BURCH univerzitet u posjeti i na godišnjoj proslavi Jurja Dobrile univerzitetu u Puli - International Burch University

BURCH univerzitet u posjeti i na godišnjoj proslavi Jurja Dobrile univerzitetu u Puli

U period od 18. do 20. aprila 2017. godine, prof. dr. Senad Bećirović, dekan Fakulteta za obrazovanje na Internacionalnom Burch univerzitetu i assist. prof. dr. Adis Maksić, šef Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Burch univerzitetu, posjetili su Sveučilište Jurja Dobrile te prisustvovali godišnjoj proslavi sveučilišta.

Na sastancima s dekanima, rektorima i pro-rektorima, sve su prisutne strane izrazile interes za saradnju na područjima istraživanja, razmjene studenata i osoblja te drugih projekata.

Jedan od ciljeva posjete bio je uspostava saradnje između Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Univerziteta primijenjenih znanosti u Austriji i Internacionalnog Burch univerzitetu u smislu dvostrukih i zajedničkih studijskih programa.