Javno predavanje dr. Brune Bojića, na BURCH univerzitetu - International Burch University

Javno predavanje dr. Brune Bojića, na BURCH univerzitetu

16366

16366

Dana 20. decembra 2016. doc. dr. sc. Bruno Bojić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u organizaciji Studentskog poslovnog kluba, je posjetio Burch univerzitet. Prije nego što je održao predavanje za studente, predsjednik je primljen u Rektoratu Univerziteta, od strane prorektorice za naučna istraživanja i međunarodnu saradnju, prof. dr. Sanele Klarić. Prisutni su razgovarali o mogućoj saradnji između Vanjskotrgovinske komore i BURCH univerziteta, nakon što su međusobno predstavili rad institucija.

Predavanje je bilo podijeljeno na dva dijela. U prvom dijelu, dr. Bojić je studentima predstavio rad Vanjskotrgovinske komore, njenu historiju, osnovne ciljeve, kao i planove za promociju i saradnju. U drugom dijelu, dr. Bojić se fokusirao na barijere koje sprječavaju našu zemlju u većem izvozu, ali i u privlačenju stranih investicija. Međutim, istakao je da ovi problemi mogu biti riješeni, te je ponudio nekoliko opcija. Tarifne i netarifne barijere trebaju biti uklonjene, te poboljšanja u administraciji i pravosuđu trebaju biti uvedena. Naš gost je spomenuo da je politička nestabilnost glavni razlog zašto naša zemlja nije atraktivna za investitore. Ipak, investicije su prisutne i dva najveća investitora su Njemačka i Hrvatska.

Dekan Fakulteta za ekonomiju i društvene studije, prof. dr. Ešref Kenan Rašidagić je predao zahvalnicu predsjedniku Vanjskotrgovinske komore, te je izrazio nadu da će se razmatrane opcije za saradnju i realizirati.