Klub za razvoj biznisa održao drugu studentsku radionicu sa Sumejom Softić - International Burch University

Klub za razvoj biznisa održao drugu studentsku radionicu sa Sumejom Softić

Sumeja Softić je rođena u Njemačkoj i diplomirala na Fakultetu za Ekonomiju i društvene nauke BURCH Univerziteta s najvišim počastima njene generacije. Trenutno je zaposlena u polju digitalnog reklamiranja i kampanjskog marketing. Također radi magistarski rad na BURCH Univerzitetu.

 Gđa. Softić je govorila o efektivnom menadžmentu vremena i bitnosti istog. Radionica je bila interaktivna jer su učesnici procijenili nivo menadžmenta vlastitog vremena. Sumeja  je naglasila da vrijeme ne može biti menadžirano nego samo zadaci jer svako ima samo 24 sata dnevno.

Predsjednica BDC-a Aldina Rastoder uručila je certifikat zahvalosti gđa. Softić