Konferencija „Poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji održivog razvoja energijske efikasnosti u zgradarstvu“ - International Burch University

Konferencija „Poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji održivog razvoja energijske efikasnosti u zgradarstvu“

Dvodnevna konferencija na BURCH univerzitetu održava se od 26. do 27. septembra tekuće godine.

Konferencija pod nazivom: “Poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji održivog razvoja energijske efikasnosti u zgradarstvu“ ima za cilj predstaviti rezultate dosadašnjeg rada te pripremiti projekte i planove za skoriju budućnost.

Konferencija je u organizaciji nevladinog udruženja Green Council iz Sarajeva i BURCH Univerziteta koji su podržali i Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, USAID, Fondacija Heinrich Böll, Ambasada Francuske, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i mnogi drugi prijatelji projekta.

Jan Snaidauf, šef Odjela za politička i ekonomska pitanja EU u BiH, govorio je o značaju ove i sličnih inicijativa za integraciju Bosne i Hercegovine u EU, ali i podršku od EU koju će BiH imati u nastavku procesa ka integracijama.

Ovom prilikom  direktor ekonomskog odjeljenja  USAID-a Tomas Rojas, predstavio je tri projekta iz oblasti poljoprivrede i ruralnog  razvoja i energetske efikasnosti. Istom prilikom prisutnima se obratio i rektor BURCH Univerziteta Prof. Dr. Teoman Duman koji je istakao važnost angažmana BURCH Univerziteta u ovakvim projektima.