Konferencija u Rumuniji - International Burch University

Konferencija u Rumuniji

Od 18. do 22. aprila, predstavnici BURCH univerziteta, predvođeni dekanom Edukacijskog fakulteta Prof. Dr. Azamatom Akbarov, šefom Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Prof. Dr. Ešrefom Kenanom Rašidagićem, Prof. Dr. Senadom Bećirovićem i asistentom Eldinom Milakom, učestvovali su na konferenciji na temu „Internacionalizacija višeg obrazovanja: izazovi i nagrade,“ organizovane od strane Rumunskog univerziteta.

Prof. Dr. Akbarov bio je među tri istaknuta plenarna govornika, te je govorio na temu „Erasmus+ Internacionalna svjetska kooperacija visokoobrazovnih institucija.“

Konferencija se bavila izazovima globalizacije kulture i obrazovanja. Glavni cilj je bio da se pronađu bolji načini upravljanja institucionalnih procesa i komunikacija u odnosu na internacionalizma i da se poveća komunikacijska komponenta internacionalne strategije kroz promociju programa mobilnosti, programa univerziteta, sposobnosti, mogućnosti i drugim aspekatima internacionalizacije.

Glavni cilj Erasmus+ učenja i treninga bio je uspostavljanje veza između partnerskih univerziteta i uspostavljanje temelja za buduće razmjene i kooperaciju.

U toku dvodnevne posjete, predstavnici BURCH univerziteta su posjetili i učestvovali u svim okruglim stolovima i predavanjima, te su stvorili vrijedne veze neophodne za buduće projekte i aktivnosti.

Edukacijski fakultet će nastaviti sa Erasmus+ razmjenama čiji je glavni cilj da se poveća mobilnost studenata i osoblja izmežu partnerskih univerziteta.