Kraj prve lean startup škole na Burch univerzitetu - International Burch University

Kraj prve lean startup škole na Burch univerzitetu

17986

17986

Ukupno šest timova preživjelo je i “izravnalo” finale u hotelu Hills na konferenciji StartMeUp 21. Februara https://goo.gl/xPSxfJ

“Ovi mladi timovi su bili veoma disciplinovani i brzo su uplovili u našu metodologiju”, rekao je Filip. Bilo je jasno iz prvih prezentacija da su prethodni odbori za odbranu obavili svoje poslove dobro pošto su učenici prošli sve zagonetke u rekordnom vremenu, zapanjujući trenere iznova. Srednjoškolski timovi, E-Washer iz Mostara i Smart Home iz Tuzle, napredovali su u svojim prototipovima i jasnim ciljevima kupaca. Sljedeći koraci za njih su prikupljanje više podataka o njihovom potencijalnom rješenju.

“Ovo je bila istinska vježba sa mnogim temama, intervjuima sa kupcima i potvrdnim potezima. Program je bio na engleskom jeziku i pripremao studente za globalno tržište i prilike da uskoro ulažu u međunarodne kao i investitore iy dijaspore”, objašnjava Malcolm Duerod, Burch Studentski inkubator projekt menadžer. Univerzitetski timovi Whoopedu, Mirragence i Shift shvatili su svoje snage i usredočili se na sljedeće korake u izgradnji svojih prototipova. Nadamo se da će za dvije sedmice pokazati neke rezultate na StartMeUp konferenciji.

Ove ekipe će se pridružiti džoker kartama kako bi se takmičenje privelo kraju, a detalji će biti objavljeni finalistima prije konferencije.

Posebno se zahvaljujemo Šicarskom kontaktu i njihovom lokalnom facilitatoru ekosistema, Alemi Pelesić, za pružanje podrške da se ovakvi cijenjeni stručnjacima dovedu u Sarajevo za produktivan skup treninga.

Sretno svim timovima na velikoj sceni i predstavljanju svojih brilijantnih ideja za dvije nedjelje.