Lemana Spahić osvojila prvo mjesto na CMBEBIH 2019 - International Burch University

Lemana Spahić osvojila prvo mjesto na CMBEBIH 2019

Konferencija je bila ispunjena naučnim diskusijama između više od 300 učesnika iz 45 svjetskih zemalja. Od ukupno 115 istraživačkih radova za ovu konferenciju, Lemana je predstavila svoja 4 rada. Svi radovi CMBEBIH biće objavljeni od strane prestižnih Springer publikacija kao i IFMBE Proceedings of CMBEBIH 2019.

U žestokoj konkurenciji projekata i naučnih radova čiji su autori i mentori vodeći svjetski stručnjaci iz oblasti medicinskog i biološkog inženjerstva te njihovi učenici, Lemana je osvojila prvo mjesto sa projektom „Klasifikacija tkiva prostate na temelju PSA i mtDNA pomoću umjetnih neuronskih mreža”. Glavna nagrada je bila kotizacija za prestižnu MEDICON konferenciju koja će se održati u Portugalu u septembru ove godine.

Lemana već ima članke objavljene u vrhunskim svjetskim časopisima i aktivno je uključena u mnoge tekuće projekte i istraživanja. Treba napomenuti da ova vrijedna studentica završava i magistarsku tezu. Lemana je istakla da joj je za uspjehe koje postiže bila ključna podrška profesora sa Odsjeka, te da je sretna da za mentora ima prof. dr. Almira Badnjevića koji joj pomaže u razvijanju karijere i upoznavanju načina na koji industrija biomedicinskog inženjeringa funkcionira u stvarnom životu.