Međunarodna ljetna škola u Motovunu - International Burch University

Međunarodna ljetna škola u Motovunu

U ponedjeljak, 09. avgusta, u okviru Međunarodne Ljetne škole arhitekture u Motovunu, Prof. Dr. Sanela Klarić i Prof. Dr. Maja Roso-Popovac održale su 2.  predavanja na temu održivosti, što je jedna od glavnih ideja škole.

Tema uvažene profesorice Klarić bila je: „Održivi projekti utupljavanja objekata sa prirodnim lokalnim materijalima”, dok je Prof. Popovac govorila o konceptu R4E architekture i solarnom pasivnom naselju.

U sklopu škole, projekat Studentskog Paviljona, predstavili su naši studenti: Amina Talić, Esma Hećimović i Abdulmalik Begović, a reakcije prisutnih  bile su veoma pozitivne.

Shodno tome tim koji radi na izgradnji paviljona ostvario je nove kontakte i pridružio nove partnere projektu iz Košica (Slovačka) te Brna (Češka). 

Međunarodna Ljetna škola arhitekture Motovun već 35. godinu okuplja studente i profesore sa svih kontinenata. Ovaj put, osim profesora BURCH univerziteta , studentima su imali priliku slušati i predavanja: predavanja: Ron Katoa, Peter Levera, Robert Schild-ea, Luca Maria-e, Francesco Fabris-a, Boris Koružnjaka, Ljubomir Miščevića, sa univerziteta u Kanadi, Milanu, Beču i Zagrebu.

Nakon predavanja i diskusije razgovaralo se o novim projektima  i saradnji.