Mladi naučnik, poduzetnik, IBU student i budući genetski savjetnik Nermin Đuzić - International Burch University

Mladi naučnik, poduzetnik, IBU student i budući genetski savjetnik Nermin Đuzić

20431

20431

Nermin Đuzić je tokom svog srednjoškolskog obrazovanja razvio posebnu ljubav prema prirodnim naukama kao što su biologija i hemija, te matematičke operacije, kalkulacije i proračuni i pisanje literarnih radova, te u tim poljima učestvuje na takmičenjima i osvaja nagrade. Upravo ta strast i ljubav prema navedenim oblastima ga dovodi u Sarajevo 2015. godine gdje upisuje Odsjek za genetiku i bioinžinjering na Internacionalnom Burch univerzitetu.

,,Od malena me je privlačila genetika i nasljedne bolesti, te sam želio istražiti način kako se čovjek može “nositi” sa vlastitom genetikom. Burch univerzitet je bio moj prvi i jedini izbor, jer je već tada bilo riječi o tome da se studentima na ovom Univerzitetu pruža potrebna podrška pri realizaciji njihovih ideja i projekata, što je bila dodatna atrakcija za mene’’, ističe Nermin na početku razgovora.

Tokom dodiplomskog studija vršio je funkciju izvršnog urednika BurchGene magazina, jedinog magazina o genetici i bioinžinjeringu u našoj zemlji, kao i funkciju asistenta u uredništvu fakultetskog žurnala za Prirodne nauke i inžinjering. Iza sebe ima nekoliko objavljenih naučnih radova, sažetaka u zbornicima radova o temama iz oblasti bioinžinjeringa, mikrobiologije, farmakogenetike, od čega je nekoliko objavljeno u žurnalima i na konferencijama. Od svih radova posebno se ističe rad koji je radio sa kolegom Daliborom Đumićem, master studentom na Odsjeku za elektrotehniku na IBU. Rad govori o
automatskom sistemu zalijevanja bilja uz pomoć odgovarajuće elektronike i njegove primjene u antropološke i medicinske svrhe, a koji ima preko 20 hiljada pregleda na Research Gate platformi, te se svrstava među najčitanije radove sa Burch univerziteta.

U septembru prošle godine Nermin je bio na stručnoj praksi na Institutu za virologiju u Freiburgu u Njemačkoj. Član je BH Futures Foundation, gdje zajedno sa drugim kolegama učestvuje u pripremi sadržaja za web stranicu Fondacije u sklopu marketing tima. Nerminovo članstvo u BH Future Foundation ga ohrabruje da ide korak dalje i da aktivno učestvuje u
realizaciji projekta “BH Engineering Weeks” koji je sredinom novembra prošle godine organizovan u Živinicama, Gračanici, Gradačcu, Novom Gradu, Gradišci, Bihaću, Sarajevu, Lukavcu i Tuzli. Nermin je imao čast da i u svom Lukavcu organizuje mini konferenciju, na kojoj su učešće kao predavači uzeli i pojedini studenti našeg Univerziteta, te je bio i dio organizacionog odbora pri organizaciji centralnog i najvećeg događaja ovog tipa u regiji, koji je bio upriličen u Tuzli. 

Glavni cilj organizovanja ove konferencije o inžinjeringu i prirodnim naukama jeste da organizatori i govornici objedine inovativnost, entuzijazam, razna naučna dostignuća iz oblasti inženjeringa, medicine, bionžinjeringa, informacionih tehnologija i srodnih naučnih oblasti, a sve to u cilju educiranja mladih ljudi i buđenja ljubavi prema nauci. “Tokom studija, učestvovao sam na mnogim lokalnim i međunarodnim konferencijama, te sam, kao neko ko je odrastao u Lukavcu, imao želju organizovati neki sličan događaj kako bih barem djelimično prenio stečeno iskustvo na druge, prvenstveno mlade ljude i pružio im priliku da se educiraju i steknu nova saznanja o popularnim temama u nauci danas, ali i da upoznaju druge ljude, prije svega studente koji su uspješni u svojim naučnim poljima”, ponosno i zadovoljno ističe Nermin.

Osim njegovog učešća u organizaciji na konferenciji, Nermin je uspio da organizuje Meetup and Chat sa cijenjenim prof. dr. Almirom Badnjevićem, profesorom sa Odsjeka za genetiku i bioinžinjering na Burch univerzitetu. Pružio je priliku svojim kolegama i prijateljima da upoznaju jednog od najistaknutijih naučnika u BiH i šire. Mladi ljudi su zahvaljujući tom susretu sa profesorom Badnjevićem i Nerminom Đuzićem, dobili recept za uspjeh koji trebaju slijediti, a to je: rad, rad i rad.

Već od samog početka svog studija, u periodu adaptacije na novu sredinu, radne navike i obaveze, naišao je na veliko razumijevanje i podršku kompletnog nastavnog osoblja i kolega sa Odsjeka, koji su mu pomogli prevazići poteškoće i brzo se uklopiti. “Neizmjerno sam zahvalan na pruženoj podršci koja se proširila na mentorstvo, savjete i instrukcije koje sam rado prihvatao prilikom izrade naučnih radova i projekata, te realizaciji ideja”, zaključuje Nermin.

Nermin trenutno privodi kraju master studij genetike i bioinženjeringa, te se svrstava među najbolje studente u svojoj generaciji. Nerminov plan u budućnosti je da nakon završenog master studija upiše doktorat u svojoj struci. “Imam veliku želju da se specijaliziram u oblasti genetičkog savjetovanja, jer mi je to jedna od najinteresantnijih oblasti u genetici, a koja nije nažalost puno zastupljena niti primjetno razvijena u našoj zemlji i regionu, ali ima potencijala za razvoj i napredak”,
ističe on.

Za kraj, Nermin je svim srednjoškolcima, budućim našim studentima, preporučio da naš Univerzitet bude prva opcija za nastavak studija, jer kako je rekao: “Burch je neponovljiva i izuzetna prilika za sticanje ne samo teoretskog već i praktičnog znanja, koje je također veoma važno i pomaže pri sticanju neophodnog iskustva i vještina koje bivaju itekako od pomoći prilikom kasnijeg zaposlenja. Budite dio najboljeg privatnog i prvog poduzetničkog Univerziteta koji vam daje priliku i podršku da vlastite ideje i inovacije realizujete i pretvorite u uspješne start up projekte i otvorite vlastitu kompaniju u okviru univerzitetskog inkubatora’’.

Mladi naučnik, poduzetnik, IBU student i budući genetski savjetnik Nermin Đuzić

Nermin Đuzić je tokom svog srednjoškolskog obrazovanja razvio posebnu ljubav prema prirodnim naukama kao što su biologija i hemija, te matematičke operacije, kalkulacije i proračuni i pisanje literarnih radova, te u tim poljima učestvuje na takmičenjima i osvaja nagrade. Upravo ta strast i ljubav prema navedenim oblastima ga dovodi u Sarajevo 2015. godine gdje upisuje Odsjek za genetiku i bioinžinjering na Internacionalnom Burch univerzitetu.

,,Od malena me je privlačila genetika i nasljedne bolesti, te sam želio istražiti način kako se čovjek može “nositi” sa vlastitom genetikom. Burch univerzitet je bio moj prvi i jedini izbor, jer je već tada bilo riječi o tome da se studentima na ovom Univerzitetu pruža potrebna podrška pri realizaciji njihovih ideja i projekata, što je bila dodatna atrakcija za mene’’, ističe Nermin na početku razgovora.

Tokom dodiplomskog studija vršio je funkciju izvršnog urednika BurchGene magazina, jedinog magazina o genetici i bioinžinjeringu u našoj zemlji, kao i funkciju asistenta u uredništvu fakultetskog žurnala za Prirodne nauke i inžinjering. Iza sebe ima nekoliko objavljenih naučnih radova, sažetaka u zbornicima radova o temama iz oblasti bioinžinjeringa, mikrobiologije, farmakogenetike, od čega je nekoliko objavljeno u žurnalima i na konferencijama. Od svih radova posebno se ističe rad koji je radio sa kolegom Daliborom Đumićem, master studentom na Odsjeku za elektrotehniku na IBU. Rad govori o
automatskom sistemu zalijevanja bilja uz pomoć odgovarajuće elektronike i njegove primjene u antropološke i medicinske svrhe, a koji ima preko 20 hiljada pregleda na Research Gate platformi, te se svrstava među najčitanije radove sa Burch univerziteta.

U septembru prošle godine Nermin je bio na stručnoj praksi na Institutu za virologiju u Freiburgu u Njemačkoj. Član je BH Futures Foundation, gdje zajedno sa drugim kolegama učestvuje u pripremi sadržaja za web stranicu Fondacije u sklopu marketing tima. Nerminovo članstvo u BH Future Foundation ga ohrabruje da ide korak dalje i da aktivno učestvuje u
realizaciji projekta “BH Engineering Weeks” koji je sredinom novembra prošle godine organizovan u Živinicama, Gračanici, Gradačcu, Novom Gradu, Gradišci, Bihaću, Sarajevu, Lukavcu i Tuzli. Nermin je imao čast da i u svom Lukavcu organizuje mini konferenciju, na kojoj su učešće kao predavači uzeli i pojedini studenti našeg Univerziteta, te je bio i dio organizacionog odbora pri organizaciji centralnog i najvećeg događaja ovog tipa u regiji, koji je bio upriličen u Tuzli. 

Glavni cilj organizovanja ove konferencije o inžinjeringu i prirodnim naukama jeste da organizatori i govornici objedine inovativnost, entuzijazam, razna naučna dostignuća iz oblasti inženjeringa, medicine, bionžinjeringa, informacionih tehnologija i srodnih naučnih oblasti, a sve to u cilju educiranja mladih ljudi i buđenja ljubavi prema nauci. “Tokom studija, učestvovao sam na mnogim lokalnim i međunarodnim konferencijama, te sam, kao neko ko je odrastao u Lukavcu, imao želju organizovati neki sličan događaj kako bih barem djelimično prenio stečeno iskustvo na druge, prvenstveno mlade ljude i pružio im priliku da se educiraju i steknu nova saznanja o popularnim temama u nauci danas, ali i da upoznaju druge ljude, prije svega studente koji su uspješni u svojim naučnim poljima”, ponosno i zadovoljno ističe Nermin.

Osim njegovog učešća u organizaciji na konferenciji, Nermin je uspio da organizuje Meetup and Chat sa cijenjenim prof. dr. Almirom Badnjevićem, profesorom sa Odsjeka za genetiku i bioinžinjering na Burch univerzitetu. Pružio je priliku svojim kolegama i prijateljima da upoznaju jednog od najistaknutijih naučnika u BiH i šire. Mladi ljudi su zahvaljujući tom susretu sa profesorom Badnjevićem i Nerminom Đuzićem, dobili recept za uspjeh koji trebaju slijediti, a to je: rad, rad i rad.

Već od samog početka svog studija, u periodu adaptacije na novu sredinu, radne navike i obaveze, naiÅ¡ao je na veliko razumijevanje i podrÅ¡ku kompletnog nastavnog osoblja i kolega sa Odsjeka, koji su mu pomogli prevazići poteÅ¡koće i brzo se uklopiti. “Neizmjerno sam zahvalan na pruženoj podrÅ¡ci koja se proÅ¡irila na mentorstvo, savjete i instrukcije koje sam rado prihvatao prilikom izrade naučnih radova i projekata, te realizaciji ideja”, zaključuje Nermin.

Nermin trenutno privodi kraju master studij genetike i bioinženjeringa, te se svrstava među najbolje studente u svojoj generaciji. Nerminov plan u budućnosti je da nakon završenog master studija upiše doktorat u svojoj struci. “Imam veliku želju da se specijaliziram u oblasti genetičkog savjetovanja, jer mi je to jedna od najinteresantnijih oblasti u genetici, a koja nije nažalost puno zastupljena niti primjetno razvijena u našoj zemlji i regionu, ali ima potencijala za razvoj i napredak”,
ističe on.

Za kraj, Nermin je svim srednjoškolcima, budućim našim studentima, preporučio da naš Univerzitet bude prva opcija za nastavak studija, jer kako je rekao: “Burch je neponovljiva i izuzetna prilika za sticanje ne samo teoretskog već i praktičnog znanja, koje je također veoma važno i pomaže pri sticanju neophodnog iskustva i vještina koje bivaju itekako od pomoći prilikom kasnijeg zaposlenja. Budite dio najboljeg privatnog i prvog poduzetničkog Univerziteta koji vam daje priliku i podršku da vlastite ideje i inovacije realizujete i pretvorite u uspješne start up projekte i otvorite vlastitu kompaniju u okviru univerzitetskog inkubatora’’.