Mälardalen Univerzitet iz Švedske -Novi IBU Erasmus+ partner - International Burch University

Mälardalen Univerzitet iz Švedske -Novi IBU Erasmus+ partner

IBU je dobio novog partnera u okviru Erasmus+ programa, a to je jedinstveni Mälardalen univerzitet iz Švedske, koji je jedan od 25 Erasmus+ partnera Burcha.

Šefica Odsjeka za informacione tehnologije, doc. dr. Zerina Mašetić je ugostila gdina Adnana Čauševića koji je imao priliku da predstavi Mälardalen univerzitet. Ovaj univerzitet već 40 godina usko sarađuje sa privatnim i državnim sektorom i za cilj ima sklapanje saradnje sa novim visokoškolskim ustanovama. Pokrenut je i finansijski podržan od strane kompanija koje rade isključivo za potrebe industrije i kao takav zavisi od iste.

U toku predstavljanja studijskog programa ovog univerziteta, poseban akcenat je stavljen na Master studij koji omogućava razmjenu studenata na godinu danu i mogućnost biranja jednogodišnjeg ili dvogodišnjeg Master studija. Nakon izlaganja,  prof. Adnan Čaušević dobio  je priliku da studentima IT-a prvog i drugog ciklusa održi predavanje na temu ”Software Testing” i uključi studente u interaktivnu komunikaciju te odgovori na postavljena pitanja.

Na kraju, profesor je rekao: „Smatram da je moj dolazak i održavanje predavanja IBU studentima otvorilo nova vrata i pružilo još jednu sjajnu mogućnost za buduće korake ovih mladih ljudi. Također, mnogo me raduje činjenica što možemo raditi na izgradnji nove saradnje naše dvije ustanove. ˮ

IBU može biti ponosan na još jednu uspješno dogovorenu saradnju i činjenicu da smo, pored Elektrotehničkog univerziteta u Sarajevu, zvanično postali drugi univerzitetski partner iz cijele BiH.