Naši naučnici prisustvuju prestižnoj „Genomics Conference“ u Kini - International Burch University

Naši naučnici prisustvuju prestižnoj „Genomics Conference“ u Kini

Trodnevna konferencija će se fokusirati na „Beyond Biological and Medical Big  Data“  a istu  čine četiri naučne teme:

-Genomics and Big Date

-Epigenatics and Transcriptional regulation

-Forensic Genomics

-Marine Genomics

 Za više informacija posjetite: http://icgchina.org/welcome

Našem profesoru želimo mnogo sreće.