NATO standardizacijom do većeg nivoa interoperabilnosti - International Burch University
MjU3MDEwMw
The Defibrillator Drone Is Another Good Drone Idea But Will It Work?
March 8, 2021
powerpaste
Powerpaste, the new Hydrogen Storage discovery that may expend usage of hydrogen powered vehicles
March 9, 2021

NATO standardizacijom do većeg nivoa interoperabilnosti

alija kozljak

alija kozljak

NATO standardizacijom do većeg nivoa interoperabilnosti

Neposredno nakon formiranja NATO saveza istakle su se kulturne, administrativne i tehnološke razlike među državama članicama kao i njihovim vojno-odbrambenim tijelima. Zbog toga su države uvidjele potrebu hitnog usaglašavanja oko zajedničkog jezika te za zajedničkim logističkim sredstvima. To se smatralo ključnim kako bi se omogućila saradnja i djelovanje odbrambenih i drugih tijela, te agencija država članica što je na kraju i dovelo do standardizacije.

“U tom smislu, NATO standardizacija podrazumijeva razvoj i primjenu koncepata, doktrina i procedura, kako bi se postigli, ali i održavali neophodni nivoi kompatibilnosti država članica, tj. njihovih snaga, sredstava i opreme, da zajednički djeluju”, rekao je za portal Akta.ba prof. dr. Alija Kožljak, šef odsjeka za Međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burch univerzitetu i bivši Vojni predstavnik BiH pri NATO-u.

Standardizacija uključuje i mogućnosti razmjenjivosti sredstava, kao i posjedovanja zajedničkih elemenata.

Mjere vojne standardizacije su usmjerene na područja vojnih procedura i postupaka, borbene tehnike, sisteme za konsultacije, komandovanje i kontrolu, logistiku i terminologije.

Sporazum o standardizaciji – STANAG

NATO-ov dokument o standardizaciji nazvan je “Sporazum o standardizaciji – STANAG” i njime se precizira saglasnost država članica o primjeni standarda.

“U NATO-u postoje operativni, proceduralni, administrativni i materijalni standardi. Operativni standardi su oni, koji se odnose na vojnu praksu, tj. koji su primjenjivi na koncepte, doktrine, obuku, organizacije, taktike, tehnike, logistiku, izvještaje, karte i sl. Proceduralni standardi podrazumijevaju zajedničke procedure i formate postupanja i djelovanja, dok administrativni standardi se tiču terminologije i administrativnog poslovanje u oblastima bez direktne vojne primjene. Naprimjer izvještavanje o ekonomskim parametrima. I na kraju, postoje i materijalni standardi, koji se odnose na karakteristike materijala, uključujući sisteme za komandovanje i kontrolu, oružane sisteme, rezervne dijelove, telekomunikacije, te obradu  i distribuciju podataka, kao i potrošni materijal”, pojasnio je profesor Kožljak.

Koliko je NATO već postigao u ovoj oblasti, potvrđuje i činjenica da je već usvojeno više od hiljadu različitih standarda.

Zajedničko, usklađeno i efikasnog djelovanja NATO država

Saradnja i sposobnost zajedničkog rada postaju sve više važni za Savez. Zato se kao primarni cilj standardizacije nameće potreba postizanja što većeg nivoa interoperabilnosti odnosno sposobnosti zajedničkog, usklađenog i efikasnog djelovanja NATO država i njihovih snaga, a radi postizanja postavljenih ciljeva Alijanse, bilo da su oni taktičkog, operativnog ili strateškog nivoa.

“Države nastoje dijeliti zajednički set standarda, posebno među vojnim snagama, kako bi bile u stanju realizovati operativnu standardizaciju, a to je donošenje i upotreba istih koncepata, doktrina, vojnih procedura i postupaka kao u NATO-u, kako bi mogli efikasno izvoditi multinacionalne operacije”, kazao je profesor.

Cilj administrativne standardizacije je korištenje iste terminologije sa partnerima i saveznicima kao uslov za evaluaciju i implementaciju standardizacije.

“Kao primjer možemo navesti NATO rječnik, na kojem se zasniva NATO terminologija pojmova i definicija (“NATO Glossary of Terms and Definitions”), koji nije završen jednom zauvijek, naprotiv, standardizacija zahtijeva njegovo stalno ažuriranje”, naglasio je Kožljak.

Ciljevi materijalne standardizacij se odnose na lociranje i definisanje zajedničkih zahtjeva za određivanje svojstava, označavanja i imenovanja materijalnih sredstava, sistema i pojmova te određivanje standarda i tehničkih propisa.

NATO tijela za standardizaciju

Kako bi realizovao navedene ciljeve, NATO je ustanovio i posebna tijela, koja su nadležna za standardizaciju, a to su:

• Odbor za standardizaciju NATO-a (Comity for S tandardisation – CS), koji se sastoji od predstavnika svih zemalja NATO-a i koji djeluje direktno pod nadležnošću vrhovnog tijela NATO-a , tj. Sjevernoatlantskog vijeća (NAC).

• Kancelarija za standardizaciju NATO (NATO Standardisation Office – NSO), koja inicira, koordinira, podržava i upravlja NATO-ovim aktivnostima standardizacije, a koje se provode pod nadležnošću Komiteta za standardizaciju (CS). Treba naznačiti da se ovo tijelo ranije zvalo Agencija za standardizaciju.

• NATO-ova grupa osoblja za standardizaciju (NATO Staff Standardisation Group – NSSG), koja pomaže direktoru NSO i omogućava usklađenost NATO aktivnosti i procedura za standardizaciju u tijelima NATO-a.

Odbori, s po jednim predstavnikom za svaku zemlju, u stalnom su zasjedanju, a službeno se sastaju osam do dvanaest puta godišnje. Odluke se uglavnom donose jednoglasno.

Izvor: Akta.ba.

Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije