Održan sastanak razvojnog tima Burch univerziteta - International Burch University

Održan sastanak razvojnog tima Burch univerziteta

Proces izrade plana se nastavlja i u narednom periodu prema usvojenoj dinamici izrade.