Održan stručni seminar o primjeni Zakona o stvarnim pravima u FBiH - International Burch University

Održan stručni seminar o primjeni Zakona o stvarnim pravima u FBiH

4593

4593

Jednodnevni stručni seminar “Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima FBiH“ imao je za cilj razmotriti najvažnije teme vezane za primjenu zakona koji na snagu stupa u martu 2014. godine. Predavači na seminaru, dr. Meliha Povlakić, sa Pravnog fakulteta u Sarajevu, i prof. Dr. Enes Hašić, sa Pravnog fakulteta u Zenici, upoznali su učesnike sa novinama koje zakon predviđa.

Na otvorenju seminara učesnicima su se obratili:

– prof. dr. Refik Šahinović, rektor Univerziteta u Bihaću
– prof.dr. Nevzet Veladžić, dekan Pravnog fakulteta u Bihaću
– mr.sci. Esad Oruč, direktor Centra za društvena istraživanja Burč univerziteta
– gdin. Adem Jakupović, predstavnik Notarske komore FBIH

Većinu od 130 registrovanih učesnika, koji su prisustvovali stručnoj edukaciji, činili su pravnici, notari, advokati,uposlenici općinskih i institucija na drugim nivoima, kao i stručnjaci drugih struka zainteresovani za temu.

Nakon uspješno realiziranog seminara u Bihaću, plan Centra za društvena istraživanja je da u saradnji sa svojim partnerima što skorije organizuje slične edukacije i u drugim dijelovima zemlje.