Održana Međunarodna naučna konferencija “Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi” - International Burch University

Održana Međunarodna naučna konferencija “Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi”

4427

4427

Održana Međunarodna naučna konferencija “Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi”

4427

4427

U Mostaru u Hotelu Bristol 29. i 30. novembra 2013. godine održan je dvodnevni naučni skup “Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi”. Skup je organizovao Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u saradnji sa Odjelom za pravna istraživanja Centra za društvena istraživanja Internacionalnog Burch univerziteta u Sarajevu i Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

Na cermoniji otvaranja Skupa prisutnima su se obratili:
• doc. dr. Anita Duraković, v.d. dekana Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
• gdin. Damir Mašić, Federalni ministar nauke i obrazovanja
• prof. dr. Sead Pašić, rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
• gdin. Esad Oruč, direktor Centra za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch u Sarajevu

Tokom dva dana skupa svoje radove izložilo je skoro 20 pravnih teoretičara i praktičara iz Bosne i Hercegovine, ali i iz susjednih Srbije i Hrvatske, koji su iznijeli vlastite stavove i razmotrili probleme vezane za temu.

Svi učesnici istakli su značaj unapređenja naučno-istraživačkog rada u oblasti porodičnog prava, ali i saradnje u regionu. Zajednička rasprava ponudila je prijedloge novih legislativnih rješenja pojedinih porodičnopravnih instituta u Bosni i Hercegovini, što će doprinijeti lakšem rješavanju sporova koji povodom njih nastaju u praksi. Pored toga, zaključak je da naučni skup na temu porodičnog i prava djeteta jeste veoma značajna tema o kojoj se mora raspravljati, zbog čega se planira održavanje nastavka ovog skupa i u narednim godinama.