Održano predavanje "Ekonomski izazovi BiH integracija u EU" - International Burch University

Održano predavanje “Ekonomski izazovi BiH integracija u EU”

Održano predavanje “Ekonomski izazovi BiH integracija u EU”

Brojni studenti i akademsko osoblje prisustvovali su predavanju pod nazivom “Ekonomski izazovi BiH integracija u EU “, koje je 26. decembra održao Aldin Međedović, savjetnik federalnog Ministra obrazovanja i nauke. S obzirom da je navedena tema jedna od važnijih pitanja za Bosnu i Hercegovinu, Centar za društvena istraživanja (Social Sciences Research Center, SSRC ) i Poslovni klub (Business Devlopment Club, BDC) organizovali su predavanje s ciljem da podstaknu studente da se uključe u akademsku raspravu o ovom pitanju.

Aldin Međedović, koji je posjeduje potrebno obrazovanje i dovoljno radnog iskustva u okviru EU integracija, stečenog tokom savjetovanja mnogih domaćih i međunarodnih organizacija, započeo je predavanje tražeći od studenata da izraze svoje mišljenje o tome kako oni vide trenutnu poziciju BiH u procesu EU integracija. Studenti, koji su zastupali afirmativnu i negativnu stranu pridruživanja evropskim integracijama, svojim izlaganjima napravili su dobar uvod u temu.

Predavač Međedović govorio je o kriterijima i podkriterijimai koje jedna zemlja mora ispuniti kako bi se približila EU integracijama, o Kopenhagenskim kriterijima, kao i o trenutnoj situaciji i preprekama sa kojima se BiH suočava. Studenti su pokazali interes za razgovor o trenutnoj situaciji i aktivnostima koje se mogu učiniti kako bi se bi se unaprijedilo rješenje ovog pitanja.

Kao zaključak, predavač Međedović objasnio je da postoji snažna predanost i rad na napretku na različitim nivoima vlasti, ali i da se mora postići konsenzus u cijeloj zemlji za prevazilaženje problema i ispunjavanje kopenhagenških kriterija . Također, istakao je, akademska zajednica treba raditi na stvaranju kritične mase koja bi usmjerila političare da se svi zajedno pozabave problemima. Predavanje je zaključeno uručenjem zahvalnice predavaču Međedoviću od strane Direktor Centra, Esada Oruča.