Održano predavanje na temu: „Običaji MKSJ-a pri presuđivanju genocida i zločinima protiv čovječnosti“ - International Burch University

Održano predavanje na temu: „Običaji MKSJ-a pri presuđivanju genocida i zločinima protiv čovječnosti“

Ovom prilikom Lauren se sastala s rektorom, Prof. Dr. Teomanom Dumanom, koji joj je uručio prigodne  poklone kao znak zahvalnosti za posjetu Univerzitetu.

Organizatori događaja bili su Odsjek za međunarodne odnose i europske studije te Diplomatski klub BURCH Univerziteta.

Obje strane su izrarzile želju za daljom saradnjom u vidu međudjelovanja studenata i MKSJ-a te donacije knjiga i druge stručne literature Univerzitetskoj biblioteci.

Članovi publike imali su priliku postaviti pitanja uvaženoj gošći, nakon čega se u više navrata otvorila  diskusija što je predavanje činilo interesantnijim i korisnijim.

Gđica. Lauranne Duffaut je pravni referent Apelacionog vijeća MKSJ-a. Prije toga, radila je za Izvanrednu komoru pri sudu u Kambodži, za UN-ovog Visokog komesara za izbjeglice te sa Human Rights Watch. Magistar je prava, a magistrirala je na Univerzitetu u Amsterdamu u Nizozemskoj.