Odsjek za elektrotehiku organizovao seminar na BURCH-u - International Burch University

Odsjek za elektrotehiku organizovao seminar na BURCH-u

19315

19315

Njegov govor je bio baziran na izazove i uglavnom je bio usmjeren na kontekstno svjestan i korisnički centričan dizajn IoT sistema. Profesor Ibnkahla je objasnio kako je svijest o kontekstu važna kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo i optimizirali IoT resursi, i ujedno omogućila skalabilnost i time osigurala sigurnost sistema.

Tokom svog govora predstavio je najsavremenije strategije za izgradnju kontekstno svjesnih IoT arhitektura zasnovanih na korisnicima, koji su održivi i sposobni za samoorganizaciju i rekonfiguraciju. Profesor Ibnkahla je većinom govorio o mašinskom učenju i vještačkoj inteligenciji kao olakšicama za ekološku svijest.