Odsjek za elektrotehniku – znanje i praksa u oblasti ugradbenih sistema i pametnih mreža - International Burch University
K O N K U R S: Za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University
May 8, 2020
Kako najtačnije utvrditi prisustvo SARS-CoV-2 infekcije?
May 18, 2020

Odsjek za elektrotehniku – znanje i praksa u oblasti ugradbenih sistema i pametnih mreža

Sticanje znanja i razvoj karijere u oblasti ugradbenih sistem (Embedded systems) i pametnih mreža (Smart Grid) u potpunosti omogućava studentima da prate trendove IT industrije i distribuirane proizvodnje električne energije, a što je jasno iskazano i sa potrebama tržišta rada i globalnih dešavanja u ovim oblastima. Jedni od najplaćenijih inženjera na tržištu rada su iz oblasti ugradbenih sistema zbog neophodnih vještina koje podrazumijevaju istovremeno poznavanje hardware-a i software-a.

Prof. dr. Jasmin Kevrić, šef Odsjeka za elektrotehniku i dekan Fakulteta za inženjering i prirodne nauke predstavlja Odsjek na kojem veliki broj studenata počinje karijeru za izazovna, ali i najplaćenija zanimanja, koje su definisana i kao zanimanja budućnosti.

Sticanje znanja i prakse za ugradbene sisteme koji su svuda oko nas

Prateći najnovije strategije razvoja u Bosni i Herzegovini i Evropi, a koje se odnose na čiste tehnologije, u koje spadaju i obnovljivi izvori energije i tehnologije, skladištenja energije (European Grean Deal Plan), te primjena IT-a u svim oblastima, jasno pokazuju da su upravo ova zanimanja okarakterisana kao zanimanja budućnosti. Dovoljan je pokazatelj interesa za ove oblasti i to da Evropska Unija planira izdvojiti preko 1 trilion eura do 2050. godine u dalji razvoj ovih industrija. 

„Trenutno, jedni od najplaćenijih inženjera na tržištu rada su iz oblasti ugradbenih sistema (Embedded systems) zbog neophodnih vještina koje podrazumijevaju istovremeno poznavanje hardware-a i software-a. Ugradbeni sistemi su prisutni u svim sferama života pa se procjenjuje da svaka kuća u prosjeku ima 20 do 30 uređaja koji su bazirani na tim sistemima, dok automobili novije generacije sadrže više desetina ugradbenih sistema. Iz prethodno navedenog može se zaključiti da su inženjeri ugradbenih sistema zanimanje budućnosti zbog sve veće prisutnosti procesora u svim uređajima novije generacije“, ističe prof. dr. Jasmin Kevrić, šef Odsjeka za elektrotehniku i dekan Fakulteta za inženjering i prirodne nauke.

Cilj Odsjeka za elektortehniku je da prati  trendove i omogući studentima da svoje znanje lako primjene u rješavanju konkretnih problema iz realnog sektora. Širok spektar znanja i vještina koje studenti stiču radom na projektima u laboratorijama na Burch univerzitetu, Institutu i StartUp kompanijama omogućava im da se jednostavno prilagode potrebama tržišta rada.

„Suštinski dio našeg akademskog programa je i stručna praksa na prvom i drugom ciklusu studija u prestižnim EU i domaćim kompanijama i institutima: IHP Frankfurt, Sicom, FREUND Elektronik A/S, RT-RK, JP Elektroprivreda BiH i dr, a što dodatno potvrđuje našu opredijeljenost da pružimo kvalitetno obrazovanje“, dodaje prof. dr. Jasmin Kevrić.

 Nastavni planovi i programi prilagođeni potrebama tržišta rada

Trenutno, najveća tehnološka i industrijska dostignuća u Evropi i svijetu se dešavaju u oblasti ugradbenih sistema i obnovljivih izvora energije, koji predstavaljaju jednu od komponenti pametnih mreža. U skladu s tim je i velika potražnja za stručnjacima upravo u ovim oblastima.

„Naš nastavni plan i program na prvom i drugom ciklusu studija je u potpunosti prilagođen trendovima, što naš Odsjek čini prepoznatljivim u BiH i regiji. Ovakav pristup u kreiranju nastavnih planova i programa je u skladu sa programima koji se nude na univerzitetima u EU, što našim diplomiranim studentima daje dodatnu vrijednost na lokalnom i konkurentnost na međunarodnom tržištu“, ističe prof. dr. Jasmin Kevrić.

Jedinstvena laboratorija u regionu iz oblasti pametnih mreža

Odsjek za elektrotehniku je kroz projekte Evropske Unije dizajnirao i u pogon pustio jedinstvenu laboratoriju u regionu iz pametnih mreža (Smart Grid), u kojoj je moguće testirati otočni režim rada što studentima omogućava realizaciju projekata iz realnog sektora, kroz modelovanje i simulaciju konkretnih primjera iz prakse.

Desetine završnih radova i teza je završeno kroz rad u ovoj laboratoriji, a čiji je sadržaj dalje prepoznat kroz objavljivanje rezultata ovih radova na brojnim evropskim konferencijama i u žurnalima.

„Studenti su u mogućnosti upravljati industrijskim procesima poput temperature, pritiska, protoka i nivoa, korištenjem veoma napredne FESTO radne stanice, koja simulira pravi industrijski pogon u malom. Naše IT laboratorije su opremljene licencama prestižnih softverskih paketa poput: DigSilent Power Factory, Altium Design i od nedavno je svim nasim studentima dostupan i EPLAN“,

dodaje prof. dr. Jasmin Kevrić

Saradnja sa univerzitetima iz Evrope 

Odsjek za elektrotehniku se može pohvaliti da veoma uspješno sarađuje sa javnim visokoškolskim ustanovama i institutima sa područja cijele BiH i regije.

Stalno osoblje predstavlja pravi spoj iskustva i mladosti koje ne samo da ima veoma snažne naučne i stručne reference, već su i veoma aktivni u pisanju i realizaciji projekata na domaćem i međunarodnom nivou, finansiranih iz EU fondova.

U nastavni proces su također uključeni i stručnjaci iz prakse iz različitih kompanija koji dodatno doprinose kvalitetu nastavnog procesa, ističe prof. dr. Jasmin Kevrić, te dodaje: „Putem online platformi, predavanja oranizujemo i od strane naših kolega sa univerziteta iz Evrope, kao što su: Trinity College Dublin, Vienna University of Technology, Riga Technical University, University of Vigo and National and Kapodistrian University of Athens i dr.“.

Laboratorije Odsjeka će uskoro početi sa pružanjem usluga Lokalnom centru za preduzetništvo čiji je nosilac Opština Centar i ZZKS .

 Velika potražnja za inženjerima elektrotehnike i elektronike

U globalnoj industriji postoji velika potražnja za inženjerima elektrotehnike i elektronike. Prednost imaju oni inženjeri koji posjeduju kombinaciju dobrih tehničkih i komunikacijskih vještina zajedno sa sposobnošću rada u timovima.

Prof. dr. Jasmin Kevrić  pobrojao je neke oblasti u kojima studenti mogu naći zaposlenje, a to su:

Predavači ili istraživači na univerzitetima ili istraživačkim centrima;

Istraživanje, dizajn, razvoj, testiranje i nadzor proizvodnje i ugradnje računarskog hardvera, uključujući računarske čipove, ploče, računarske sisteme i oprema;

Dizajnirati, razvijati, testirati i nadzirati proizvodnju električne opreme, uključujući električne motore, strojne kontrole, osvjetljenje i ožičenje u zgradama, auto industrija, zrakoplovstvo, radarski i navigacijski sistemi te proizvodnja, kontrola i prijenos energije koju koriste električni alati;

Razvoj elektroenergetkih pametnih mreža, uključujući prenosnu i distributivnu mrežu

Razvoj obnovljivih izvora energije i priključivanje istih na elektroenergetski sistem

Planiranje i razvoj energetskih sistema i postrojenja, uključujući obnovljive izvore energije i sisteme za skladištenje energije

Širok spektar tehnologija, od prenosivih muzičkih plejera do globalnog sistema za pozicioniranje (GPS);

Dizajnirati, razvijati, testirati i nadzirati proizvodnju elektroničke opreme kao što su radio i komunikacioni sistemi;

Razvijanje uređaja i postupaka za rješavanje medicinskih i zdravstvenih problema kombinirajući njihovo znanje iz biologije i medicine s inženjerskim principima i praksom.

Master studiji na elektrotehnici nudi jedinstvena usmjerenja

Master programi na Odsjeku za elektrotehniku kreirani su kao multidisciplinarni programi, obzirom da su i nove dispcipline koje se danas razvijaju, kao sto su pametne mreže i ugradbeni sistemi u potpunosti multidiciplinarne, te uključuju teme iz oblasti distribuiranih izvora proizvodnje, informacionih tehnologija, mašinskog učenja, programiranja hardvera i dr.

„Master studiji na elektrotehnici nudi jedinstvena usmjerenja u BiH u oblastima ugradbenih (embedded) sistema i pametnih elektroenergetskih mreža, koji su dodatno ažurirani i osvježeni kroz EU projekte nabavkom najnovije literature i opreme“,

ističe prof. dr. Jasmin Kevrić.

Studentima se nudi jednogodišnji (60 ECTS) i dvogodišnji master studij (120 ECTS kredita), zavisno da li student zavrsio četverogodišnji (240 ECTS) ili trogodišnji BSC studij (180 ECTS).

Unutar “Pametnih elektroenergetskih mreža”, studenti proučavaju upravljanje i stabilnost elektroenergetskog sistema, sisteme obnovljivih izvora energije, pretvorbu električne energije, tehnologije koje čine jednu pametnu mrežu, upravljanje energijom i matematičko i računarsko modeliranje.

U sklopu “ Ugradbenih (embedded) sistema ” studenti proučavaju sisteme na čipu, naprednu robotiku, embedded programiranje i distribuirane sisteme. Studenti također stiču znanja iz inteligentnih sistema u realnom vremenu.

“Dodiplomski studij na Odsjeku za elektrotehniku na Internacionalnom Burch univerzitetu, pored kvalitetnog nastavnog programa nudi i niz vannastavnih sadržaja kroz koje studenti mogu da unaprijede svoje lične i profesionalne vještine. Učešće na mnogobrojnim nacionalnim i internationalnim takmičenjima, rad na inovativnim projektima i kvalitetno druženje sa kolegama u studentskim klubovima je samo nekoliko stavki u dugoj listi prilika koje se nude onima koji žele da izvuku maksimum iz ovog programa koji zaista mnogo toga nudi.”

 Belmin Alić

„Kroz svoj studij stekla sam kvalitetno tehničko znanje. Osim teoretskog znanja, Odsjek elektrotehnike nudi dobro opremljene laboratorije i rad na različitim softverskim platformama gdje se teorija upotpuni praksom. Unutar studija od velikog značaja za mene je bila i obavezna studentska praksa s kojom mi se zaokružila cjelokupna slika o mojoj profesiji. Ono što bih još istakla su programi razmjene studenata koji nude mogućnost odlaska na različite evropske univerzitete što sam i sama iskusila. Pored obrazovnih i tehničkih kvaliteta koje se nude, ja bih svakako kao najbitniju stavku izdvojila ljubaznost i razumijevanje profesora i asistenata koji su često svoje vrijeme, koje je bilo izvan radnog vremena, ulagali kako bi studentima približili gradivo i objasnili nejasnoće.“

Amila Kaharević

„Neupitno je da dodiplomski studijski program Burch univerziteta studente pripremi za razumijevanje i rješavanje osnovnih i kompleksnih matematičko-inženjerskih izazova, te pruži naučno-praktični pogled ka oblastima koje se izučavaju u okviru elektrotehnike. Master studij, s druge strane, direktno usmjerava studente na pojedine oblasti definirane studijskim programom, u mome slučaju elektro-energetiku.  Akademski kadar je ujedno i stručni sa puno iskustva u realnom sektoru što posebno doprinosi razumijevanju koncepata, te svih praktičnih primjena oblasti izučavanja. Kroz projekte, koji čine sastavni dio studija, studenti imaju priliku naučeno primijeniti na stvarni problem, te uz kvalitetno mentorstvo doći do rješenja koristeći se, nerijetko, i interdisciplinarnim pristupom, što često posluži i kao baza za izradu master rada. Time se, osim pripreme za tržište rada, razvijaju sposobnosti i vještine potrebne za naučno-istraživački rad. Trenutno sam zaposlen u Energoinvestu u Odjelu za automatsko upravljanje i SCADA sisteme u visokonaponskim trafo-stanicama, gdje sam u prilici primijeniti sve naučeno na svakodnevnim aktivnostima, ali sam također, spreman i usvajati nova znanja.“

Belmin Memišević

“Kroz dodiplomski studij, te kroz obavezan program prakse imao sam priliku da steknem radno iskustvno i navike što je uveliko doprinijelo mom profesionalnom razvoju. Smatram da je plan i program na Odsjeku za elektrotheniku jako moderan i podržan odličnom opremom i profesorima, što uveliko pomaže studentima da steknu znanje koje je potrebno industriji, kao i akademiji.  Pored stručnih predmeta, imao sam priliku pohađati i neke predmete koji nisu direktno vezani za struku, koji su mi proširili vidike i pomogli u daljem razvoju.”

Senad Zaimović