Osoblje BURCH-a na UNAOC Fellowship programu - International Burch University

Osoblje BURCH-a na UNAOC Fellowship programu

Savez civilizacija Ujedinjenih nacija (UNAOC) osnovan je 2005. godine kao posebna politička inicijativa tadašnjeg generalnog sekretara Kofi Annana, koju su sponzorisale vlade Španije i Turske. Generalni sekretar formirao je stručnu grupu visokog nivoa da bi istražio korijene polarizacije između društava i kultura i preporučio praktični program akcije za rješavanje ovog pitanja. Izveštaj Grupe na visokom nivou dao je analizu i iznio praktične preporuke, koji predstavljaju suštinu plana implementacije UNAOC-a. U 2013. godini, g. Nassir Abdulaziz Al-Nasser postao je Visoki predstavnik UN za Alijansu civilizacija, koji posluje sa Sekretarijatom UNAOC-a iz Njujorka.

Fellowship Program UNAOC-a pokrenut je 2010. godine sa ciljem izgradnje mostova između kultura i društva kroz dijalog i saradnju, te jačanje globalne posvećenosti zajedničkoj toleranciji i poštovanju. Program je kreiran da prepozna potrebu za boljim razumijevanjem između naroda i društava sa Bliskog Istoka, Sjeverne Afrike, Evrope i Sjeverne Amerike.