Osoblje BURCH univerziteta na konferenciji o polu na promjeni društva - Austrija - International Burch University

Osoblje BURCH univerziteta na konferenciji o polu na promjeni društva – Austrija

Konferencija je posvećena prezentaciji rezultata projekta “Pol u promjenljivom društvu”, koji finansira austrijska agencija za međunarodnu mobilnost i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživanju (OeAD). Njegova implementacija započela je u septembru 2015. godine i bila je usmjerena na formiranje okvira za održiv model saradnje između univerziteta i istraživačkih institucija koje učestvuju, testiranje inovativnog dizajna istraživanja u oblasti identiteta (rod/pol) i migracionih studija, kao i razvoj inovativnog multikulturalnog i interdisciplinarnog pristupa analizi podataka zasnovan na snagama svakog partnera.

Tim istraživača, uključujući prof. Jasmina Hasića sa Internacionalnog Burch univerziteta, fokusirao se na mlade iz migrantskih porodica sa balkanskim pozadinama (u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini) i njihovoj percepciji polnih uloga, građanstva i osjećanja pripadnosti. Cilj je bio stvoriti aproksimaciju društvenom okruženju, u kojem mlada osoba živi i razvija svoj društveni identitet. Ovo socijalno okruženje omogućava kulturalne izbore za stvaranje višestrukih identiteta – a tim je naročito zainteresovan da analiziraju uticaje konstruisanja rodnog/polnog identiteta i onih koji utiču na donošenje političkih odluka, opet iz rodne/polne perspektive.